Tin tức

Thông số độ nhớt của dầu nhớt động cơ

Thông số độ nhớt của dầu nhớt động cơ

Thứ Tư, 08/06/2022

Tôi thấy trên thị trường có nhiều loại dầu nhớt ghi các thông số như 5W-30, 15W-40, 20W-50, 40…Các thông số này có ý... Đọc tiếp

Để lựa chọn dầu nhớt động cơ phù hợp, tôi cần quan tâm đến những thông số kỹ thuật nào?

Để lựa chọn dầu nhớt động cơ phù hợp, tôi cần quan tâm đến những thông số kỹ thuật nào?

Thứ Tư, 08/06/2022

Dầu nhớt động cơ được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí sau: a.Độ nhớt Độ nhớt là đại lượng đặc... Đọc tiếp

Dầu nhớt thủy lực bị nhiễm nước, tôi cần phải xử lý như thế nào?

Dầu nhớt thủy lực bị nhiễm nước, tôi cần phải xử lý như thế nào?

Thứ Tư, 08/06/2022

Nước có thể tồn tại trong dầu dưới 3 trạng thái sau: Nước hòa tan hoàn toàn vào trong dầu (thông thường, hàm... Đọc tiếp

Khi nhiệt độ bồn dầu nhớt thủy lực bị quá nhiệt, tôi phải làm gì?

Khi nhiệt độ bồn dầu nhớt thủy lực bị quá nhiệt, tôi phải làm gì?

Thứ Tư, 08/06/2022

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bồn dầu thủy lực bị quá nhiệt, hãy tham khảo một số nguyên nhân và chỉ dẫn cách khách... Đọc tiếp

Để đánh giá những loại dầu nhớt thủy lực, tôi cần quan tâm đến những thông số kỹ thuật nào?

Để đánh giá những loại dầu nhớt thủy lực, tôi cần quan tâm đến những thông số kỹ thuật nào?

Thứ Tư, 08/06/2022

Thông thường, chất lượng của dầu thủy lực được phân loại theo tiêu chuẩn ISO 6743/4, cụ thể như sau: ISO HH: ... Đọc tiếp