Khuyến mãi

Để lựa chọn dầu nhớt động cơ phù hợp, tôi cần quan tâm đến những thông số kỹ thuật nào?

Ah Huy
Thứ Tư, 08/06/2022

Dầu nhớt động cơ được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí sau:

a.Độ nhớt

Độ nhớt là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống lại chuyển động của dầu nhớt. Đối với dầu động

cơ, độ nhớt của dầu được phân loại theo tiêu chuẩn SAE J300 của Hiệp hội kỹ sư ô tô Hoa Kỳ. 

b.Cấp tính năng

Đây là tiêu chí thể hiện tính phù hợp của một loại dầu nhớt đối với thiết kế và điều kiện vận hành

của thiết bị. Cấp tính năng hay phẩm cấp chất lượng của dầu được phân loại theo nhiều tiêu chuẩn

khác nhau như API (Mỹ), ACEA (Châu Âu), ILSAC (Mỹ + Nhật Bản) hoặc tiêu chuẩn của các nhà sản

xuất (OEMs) khác nhau…

c.Đặc điểm và lợi ích riêng của sản phẩm

Mỗi sản phẩm dầu nhớt được thiết kế đặc biệt phù hợp với một số điều kiện vận hành cụ thể nhằm

phát huy tối đa công suất và tăng cường tuổi thọ của động cơ. Do đó, cần quan tâm tới tiêu chí này để

lựa chọn sản phẩm dầu động cơ phù hợp nhất

Viết bình luận của bạn