Khuyến mãi

Dầu nhớt thủy lực bị nhiễm nước, tôi cần phải xử lý như thế nào?

Ah Huy
Thứ Tư, 08/06/2022

Nước có thể tồn tại trong dầu dưới 3 trạng thái sau:

  • Nước hòa tan hoàn toàn vào trong dầu (thông thường, hàm lượng nước tối đa có thể hòa tan hoàn toàn trong dầu chiếm khoảng từ 0.02%-0.06% khối lượng)
  • Nhũ tương (Khi hàm lượng nước trong dầu vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép)
  • Nước tự do. Khi hàm lượng nước trong dầu nằm ở trạng thái số 2, dầu sẽ có màu trắng đục và đấy là dấu hiệu có thể quan sát được bằng mắt thường. Do nước nặng hơn dầu, nên cách khắc phục đơn giản nhất để có thể loại bỏ nước ra khỏi dầu là tiến hành xả đáy. Tuy nhiên, việc xả đáy sẽ không thể loại bỏ hết hoàn toàn hàm lượng nước tạp nhiễm vào trong dầu. Sau khi xả đáy, lấy mẫu dầu phân tích để xác định xem hàm lượng nước trong dầu có nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép hay không để quyết định việc nên thay mới hay tiếp tục sử dụng dầu bị tạp nhiễm.
Viết bình luận của bạn