Khuyến mãi

Dầu nhớt thủy lực bị bọt rất nhiều, nguyên nhân khả dĩ là gì và toi cần phải khắc phục như thế nào?

Ah Huy
Thứ Tư, 08/06/2022

 

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Không khí lọt vào hệ thống (thông thường do phớt làm kín bị mòn)

Kiểm tra các vị trí bị hở, bị mòn và khắc phục để chặn không khí đi vào hệ thống

Mức dầu nhớt trong bồn thấp

Châm thêm dầu nhớt cùng loại

Dầu nhớt bị tạp nhiễm

Kiểm tra hệ thống lọc dầu nhớt và thay dầu nhớt nếu cần

Viết bình luận của bạn