Khuyến mãi

Thông số độ nhớt của dầu nhớt động cơ

Ah Huy
Thứ Tư, 08/06/2022

Tôi thấy trên thị trường có nhiều loại dầu nhớt ghi các thông số như 5W-30, 15W-40, 20W-50, 40…Các thông số này có ý nghĩa gì và khác nhau như thế nào?

Các thông số như 5W-30, 15W-40, 20W-50, 40 là độ nhớt của dầu nhớt động cơ, được quy định theo tiêu chuẩn SAE J300. Các độ nhớt như 30, 40, 50…gọi là độ nhớt đơn cấp, các độ nhớt có dạng “xW-y” như 5W-30, 15W-40, 10W-50…gọi là độ nhớt đa cấp.

Ngày nay, dầu nhớt động cơ đa cấp được nhiều nhà sản xuất động cơ khuyến nghị sử dụng cho các xe vận tải và cơ giới vì có nhiều ưu điểm vượt trội:

  • Nhớt đa cấp có khả năng sử dụng quanh năm, cả mùa hè và mùa đông
  • Giảm thiểu mài mòn động cơ ở giai đoạn khởi động và làm nóng máy. Với độ nhớt loãng hơn dầu nhớt đơn cấp cùng loại từ 30%-50% ở nhiệt độ khởi động, dầu nhớt đa cấp dễ dàng bơm đi khắp động cơ, giúp giảm thiểu mài mòn động cơ ở thời điểm này. Lưu ý, mài mòn trong quá trình khởi động và làm nóng máy chiếm đến 75% mài mòn của động cơ.

Độ nhớt dầu nhớt động cơ được lựa chọn dựa vào nhiệt độ môi trường, nơi các thiết bị đang vận hành.

Viết bình luận của bạn