Khuyến mãi

Vosco

Ah Huy
Thứ Tư, 08/06/2022

Là công ty vận tải biển đầu tiên của Việt Nam được thành lập vào năm 1970, sau 40 năm xây dựng và phát triển, VOSCO hiện là doanh nghiệp vận tải biển lớn nhất tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên khắp các tuyến hàng hải và cảng biển trên thế giới.