Liên hệ


CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN QUỐC TẾ THỤY DƯƠNG

Số, 529 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0246 282 4496 | Fax: 0246 282 4495

Email: daunhonthuyduong@thuyduonglube.com.vn

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Phụ trách : Hoàng Minh Nam

Tel : 0942 291 688

Email : hoangminhnam.kd@thuyduonglube.com

Dầu Xe Tải, Xe Thương mại và Tàu Thuyền

Phụ trách: Nguyễn Tuấn Linh

Tel: 0962 743 727

Email: nguyentuanlinh.kd@thuyduonglube.com.vn

Dầu Công Nghiệp

Phụ trách: Vi Đình Thuận

Tel: 0948 595 559

Email: vidinhthuan.kd@thuyduonglube.com.vn

Dầu Ô Tô

Phụ trách: Lê Mạnh Huy

Tel: 0989 595 378

Email: lemanhhuy.kd@thuyduonglube.com.vn