Dung dịch làm mát

  • CASTROL PREMIX ANTIFREEZE (SCA)

    Mô tả: Dung dịch pha sẵn với thành phần gồm 50% chất làm mát và 50% nước tinh khiết đã khử i-on, với thành phần phụ gia Supplemental Coolant Additive (SCA), phù hợp cho động cơ xe tải nặng và thiết bị thi công cơ giới.

    Tiêu chuẩn kĩ thuật: Freightliner 48-22880 Volvo-GM Heavy Truck Cummins 90T8-4, 14603 Caterpillar Detroit Diesel 93K217, 7SE298 TMC RP 329 ASTM D-6210, D-5345 GM 1899M Mack Truck MTU

    Bao bì: : Phuy 208,2L