Dầu truyền động cơ và xe cơ giới

 • CASTROL TRANSMAX OFFROAD 10

  Mô tả: Castrol Transmax Offroad là dầu truyền động đặc chế cho thiết bị cơ giới, dành cho các ứng dụng sau đây: Hệ thống truyền động thủy động. Hệ thống truyền động trực tiếp. Hệ thống phanh ngâm trong dầu. Bộ truyền lực cuối và vi sai.

  Tiêu chuẩn kĩ thuật: CAT TO-4; ZF TE ML, ZF TE ML 03C; Phù hợp cho các hệ thống truyền động và thủy lực của Komatsu.

  Bao bì: : Phuy 209L

 • CASTROL TRANSMAX OFFROAD 30

  Mô tả: Castrol Transmax Offroad là dầu truyền động đặc chế cho thiết bị cơ giới, dành cho các ứng dụng sau đây: Hệ thống truyền động thủy động. Hệ thống truyền động trực tiếp. Hệ thống phanh ngâm trong dầu. Bộ truyền lực cuối và vi sai.

  Tiêu chuẩn kĩ thuật: CAT TO-4; ZF TE ML, ZF TE ML 03C, ZF ML 07F; Phù hợp cho các hệ thống truyền động và thủy lực của Komatsu.

  Bao bì: : Phuy 209L

 • CASTROL TRANSMAX OFFROAD 50

  Mô tả: Castrol Transmax Offroad là dầu truyền động đặc chế cho thiết bị cơ giới, dành cho các ứng dụng sau đây: Hệ thống truyền động thủy động. Hệ thống truyền động trực tiếp. Hệ thống phanh ngâm trong dầu. Bộ truyền lực cuối và vi sai.

  Tiêu chuẩn kĩ thuật: CAT TO-4; Phù hợp cho các hệ thống truyền động và thủy lực của Komatsu.

  Bao bì: : Phuy 209L