Dầu máy khoan đá

  • CASTROL MAGNA RD 100

    Mô tả: Castrol Magna RD 100 là dầu máy khoan đá được pha chế từ dầu gốc khoáng kết hợp với các phụ gia bôi trơn, ức chế ăn mòn, tạo nhũ tương và tăng độ dính. Magna RD 100 được sử dụng trong các ngành khai thác mỏ, xây dựng, cầu đường và thi công cơ giới.

    Tiêu chuẩn kĩ thuật: Độ nhớt: ISO VG 100

    Bao bì: : Phuy 209L