Dầu động cơ

 • CASTROL CRB CF-4 20W-50 & 15W-40

  Mô tả: Castrol CRB là dầu động cơ diesel hạng nặng được khuyến cáo dùng cho các động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp trong các xe tải, xe buýt và tàu cá làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

  Tiêu chuẩn kĩ thuật: SAE 15W-40, 20W-50; API CF-4

  Bao bì: : Phuy 209L, Xô 18L

 • CASTROL CRB TURBO+ CH-4 15W40 & 20W50

  Mô tả: CRB Turbo+ là dầu động cơ diesel hạng nặng được khuyến cáo sử dụng cho tất cả các động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp lắp trên các xe tải, máy kéo, xe buýt, xe tải nhẹ, các thiết bị thi công cơ giới và máy phát điện.

  Tiêu chuẩn kĩ thuật: SAE 15W-40, 20W-50 ; API CH-4

  Bao bì: : Phuy 209L, Xô 18L

 • CASTROL VECTON CI-4 15W40

  Mô tả: Castrol Vecton 15W-40 là dầu nhớt động cơ diesel hạng nặng tính năng cao được pha chế với công nghệ độc đáo System 5TM của Castrol, giúp phát huy tính năng vận hành của động cơ cao hơn đến 20%.

  Tiêu chuẩn kĩ thuật: SAE 15W-40; ACEA E5, E7 ; API CI-4

  Bao bì: : Phuy 209L, Xô 18L